به گزارش خبرگزاری رشد؛ یک مقام شورای عالی صلح افغانستان رسیدن هیئت حزب اسلامی به کابل را تائید می‌کند، اما در مورد زمان آغاز دور دیگر گفتگو های صلح میان دو طرف چیزی نمی‌گوید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن