به گزارش خبرگزاری رشد؛ ۳۶ درصد از بودجه تصویب شده به سکتور امنیت، ۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت، و بقیه به سکتورهای دیگر در نظر گرفته شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن