به گزارش خبرگزاری رشد ، هدف این سفر، بررسی چگونگی پیشرفت‌ها در افغانستان و ارزیابی افزایش نیروهای امریکایی در کشورمان عنوان شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن