به گزارش خبرگزاری رشد استاد ابوالحسین یاسر از تک تک زخمی های این حادثه عیادت نمود و از بارگاه خدواند متعال برای آنها شفای عاجل طلب نمود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن