به گزارش خبر گزاری رشد، نعمت الله غفاری معاون دوم مجلس، با بیان ضعف نیروهای امنیتی در جلوگیری از حمله مسلحانه در شب عاشورا به زیارت سخی کابل، گفت: علیرغم این که تمام نهادهای امنیتی می دانستند

دکمه بازگشت به بالا
بستن