به گزارش خبر گزاری رشد؛ محمد عارف حیدری بنیانگذار موسسه تحصیلات عالی ابوریحان از حضور شخیصت های سیاسی و اجتماعی و صد ها تن از شهروندان حوزه غرب کابل صمیمانه ابراز امتنان کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن