به گزارش خبر گزاری رشد؛ نصیر احمد درانی وزیراحیا وانکشاف دهات کشو هنگام عقد این قرارداد ها گفت: این قرار دادها در بخش های حفظ مراقبت، سرک سازی و پل سازی می باشند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن