به گزارش خبر گزاری رشد: داکتر محمد سمیع نهضت در این مراسم گفت: تا حال بیش از ده هزار خانواده و صدها کودک واقع شهرک اتفاق دشت برچی با مریض لشمانیا(سالدانه) مبتلا شده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن