تلقی و دیدگاه وزیر حج و اوقاف از افزایش پدیدۀ افراط گرایی در افغانستان یک تلقی درست و واقع گرایانه است، اما نکتۀ مهم به دلایل و عوامل این پدیده و گسترش آن در جامعه و میان جوانان بر می گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن