تمام اعضای ولسی جرگه ؛ اعضای مشرانو جرگه ؛ وزرا ؛ احزاب سیاسی ؛ قومندانان و همه اراکین بلند پایه حکومتی باید در 3 تا شش بار در یکی از مکان های ملی احضار گردند و از همه اوشان تعهد گرفته شود

دکمه بازگشت به بالا
بستن