تیموتی ویکس شهروند استرالیا و استاد در دانشگاه امریکایی در کابل، با همکارش کیوین کنگ که یک امریکایی است، در ماه آگست سال ۲۰۱۶، از صحن این دانشگاه ربوده شدند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن