جنس بد نیکو نگردد زانکه بنیادش بد است

دکمه بازگشت به بالا
بستن