خانم سادات گفت: “بعد از اینکه وزیر دفاع از سوی مجلس استیضاح شده و رای اعتماد گرفت، پسرش من را تهدید به مرگ کرده و می گوید که چرا در مجلس وزیر را بی کفایت خواندی، تو وطن فروش هستی، تو خائین هستی.”

دکمه بازگشت به بالا
بستن