دادگاه فرجام خواهی پی دادگاه سابق که در 17 اکتبر برگزار شده و حکم به 9 سال زندان داد، درخواست شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن