داکتر حسیب معترف مسوول بخش مشاهده پارلمانی فیفا هنگام نشر این گزارش گفت: پارلمان 95 افغانستان در بخش های قانون گذاری و نظارت از اعمال حکومت دست آورد خوبی داشته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن