داکتر عبدالطیف پدرام، رییس حزب کنگره ملی افغانستان در برنامه “تحول” در خصوص اظهارات آقای یون مبنی بر مشکوک بودن هویت افغانستانی وی گفت: هدف بحث این است که ما یک حقیقتی را آشکار کنیم

دکمه بازگشت به بالا
بستن