دراینکه سابقه یی تنش میان هردو به کجا برمیگردد، چیزی که حقیقتا بتواند راه گشای ما باشد در دست نیست، هرکسی به زعم خویش چیزهای مینویسند و میگویند که فکر میکنم نمیتواند همانی باشد

دکمه بازگشت به بالا
بستن