درهمین حال، وزیر زراعت و آبیاری با درنظرداشت نقش پُر رنگ زنان بامیان در کشت، بر عملی ساختن برنامه‌های تشویقی برای زنان کشاورز در این ولایت تأکید دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن