درگیری در حوزه سوم پولیس کابل زمانی اتفاق افتاد که نیروهای امنیتی از انتقال یک دختر توسط مردان هایلکس سوار تفنگدار می خواستند جلوگیری کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن