درگیری در حوزه سوم پولیس کابل پس از آن رخ داده است که نیروهای امنیتی از انتقال یک دختر توسط مردان هایلکس سوار تفنگدار می خواستند جلوگیری کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن