در افغانستانی که اطلاعات طبق روال معمول خود و استانداردهای جهانی از بالا به پایین توزیع نمی شود و در فواصل زمانی مشخص در اختیار مردم ملکی کوچه و بازار تشنه ی اخبار قرار نمی گیرد

دکمه بازگشت به بالا
بستن