در افغانستان متاسفانه هیچ معیار و الزامات تعریف‌شده برای گزینش وزیر دفاع در شرایط جنگ وجود ندارد. به‌رغم اینکه وزیر دفاع برای احراز این مقام باید از فلتر آرای نمایندگان مجلس عبور کند،

دکمه بازگشت به بالا
بستن