در اوج فقر و گرسنگي مي شنويم كه رياست اجرايی 3.5 میليون دالر ساختمان جديد فرمايش داده است… بعد از پشت تربيون رسانه ها از عدالت عمري و خصلت پيامبري مسوولين مي شنويم…

دکمه بازگشت به بالا
بستن