در این منازعه قدرت عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت تاکید می ورزد که صفحه های نمادین با تصویر رییس اجرایی در جاده های شهر به منظور کمپاین های انتخاباتی نبوده بل برای بهبود وضعیت در کشور است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن