در میان شرکت های نفتی که از اقلیم کردستان خارج شده ادف شرکت اکسون موبیل آمریکا از 3 میدان از مجموع 6 میدان نفتی (بیتواته، عربت و قره هنجیر) به صورت غیر منتظره عقب نشینی کرده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن