در همین حال معصومه خاوری عضو مجلس نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری رشد می گوید که به نتیجه نرسیدن کمیته مختلط، به معنی رد فرمان است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن