در گزارش سازمان ملل متحد آمده است: تعداد افراد ملکی کشته شده و مجروح در افغانستان به حد بی سابقه 11 هزار نفر رسیده است. آنها عمدتا ساکنان محلی بوده و تعداد کودکان در میان آنها بسیار زیاد است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن