رئیس جمهور غنی، اسناد، قانون معلق، دفتر رئیس جمهور، امضاء

دکمه بازگشت به بالا
بستن