رئیس جمهور غنی، حکومت موقت، افغانستان، هراس، مردم

دکمه بازگشت به بالا
بستن