رحمت الله ترکستانی می گوید که” یک تعداد از بزرگان و موسفیدان رفتند به آن محل تا همراه آنهایی که این افراد را در گروگان خود دارند صحبت کنند اما ناامید برگشتند و برای شان جواب رد داده بودند

دکمه بازگشت به بالا
بستن