روزنامه نگاشته است که آیا ترامپ منافع امریکاییان را مقدم می شمارد یا به شورواشتیاق مفرط برای «برنده شدن» می چسبد؟

دکمه بازگشت به بالا
بستن