رییس جمهور سابق گفت: ما می خواهیم از آب های خود اعمار بندها و نهرها کنیم و امیدواریم کشورهای همسایه ما درک کنند ما هم مثل هر ملتی حق زندگی و ترقی داریم و می خواهیم به زندگی مردم خود بهبود بیاوریم

دکمه بازگشت به بالا
بستن