زکریا شینواری، افغان ترک، هند، افغانستان، مدال، نقره، برنز

دکمه بازگشت به بالا
بستن