«سرور آتموراداف» نماینده حزب احیای ملی، «حاتمجان کیتمان اف» نماینده حزب خلق دموکرات و «نریمان امراف» از حزب سوسیال دموکرات نامزدهای دیگر این انتخابات هستند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن