سه روز در آغاز سال، یک روز هم رخصتی برای گشایش و آغاز کار مجلس نمایندگان و یک روز رخصتی به منظور گرامی داشت از هشت ثور، پنجمین روزی است که حکومت رخصتی عمومی اعلام کرده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن