سید مخدوم رهین وزیر پشین اطلاعات و فرهنگ در گفتگو با خبرگزاری رشد می گوید: نزاع سیاسی میان سران حکومت در شرایط کنونی خبر خوشایند نبوده و دوام این نزاع سران حکومت وحدت ملی را شرمنده تاریخ خواهد ساخت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن