شماری از خانواده‌هایی که در حمله بر شفاخانۀ نظامی چهارصد بستر در کابل که بسته‌گان شان را از دست داده اند، تأکید می‌ورزند که چگونه‌گی این حمله، باید هرچه زودتر روشن شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن