ظاهر نوری، خبرنگار تلویزیون یک که با این مرد معتاد صحبت داشته می‌گوید که سگش از شش ماه به اینسو مواد مخدر مصرف می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن