عبدالستار درزآبی عضو مجلس نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری رشد، صلح را نیاز مبرم مردم افغانستان عنوان کرده و تاکید می کند که افغانستان به جز از دست یافتن به صلح، راه دیگری ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن