عبدالعلى مزارى رهبر حزب وحدت اسلامى افغانستان در ٢٢ حوت سال ١٣٧٣ هنگام تصرف کابل از سوی طالبان، در جنوب کابل به اسارت گرفته شد و بعداً به قتل رسید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن