-عدم جدیت دولت های حامی گروه های تروریستی در حمایت از آتش بس 5-مشخص نشدن دقیق جغرافیای آتش بس و سوء استفاده گروه های تروریستی از آن

دکمه بازگشت به بالا
بستن