فارغ از هر گونه تعریف در گستره‌ی افغانستان به حکومت وحدت ملی، این حکومت یک حکومت ایتلافی نیز است. حکومتی که از ایتلاف دو کارت انتخاباتی، دو کارت برنده‌ی بیشترین رأی در انتخابات تشکیل شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن