فضل احمد معنوی رییس پیشین کمیسیون انتخابات می گوید که بدون شک بازی که زیر نام انتخابات صورت می گیرد، به نحوی افکار عمومی را منحرف ساختن است تا اینکه رفتن به یک انتخابات واقعی باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن