قرآنی که برای هدایت آمده است و راه بهتر زندگی کردن مردم در کنار یکدیگر را آورده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن