لوی سارنوالی، افغانستان، مقرر، کارمنذ، ارگ، ریاست جمهوری، افغانستان

دکمه بازگشت به بالا
بستن