محافظان وزیر مالیه، ماموران امنیتی را که مشغول نظم و امنیت شهر بودند در منطقه وزیر اکبرخان مورد اهانت قرار داده و آنها را لت وکوب کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن