محقق افزود: در این مدت فقط ولایت دایکندی و چند ولسوالی مورد تایید قرار گرفت و تا هنوز سرنوشت سه ولایت و حدود پنجاه واحد اداری ديگر در حالت ابهام قرار دارد و باید هر چه زود سرنوشت آن روشن شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن