محمد آهنگران رئیس اجرایی موسسه جوانان افغان در عصر نوین گفت: دختران تیاتریست و سفیران برابری، یک تفکر است که جمعی از دختران هنرمند در آن حضور دارند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن