محمد سلیمان کاکړ به حیث معین امور مردمی و انکشافی شورای امنیت، تورن جنرال یما کرزی به حیث معین تهدیدات استراتژیک و ارزیابی اطلاعات شورای امنیت، عبدالحکیم نورزی به حیث معین تفتیش داخلی شورای امنیت

دکمه بازگشت به بالا
بستن