محمد عارف حیدری از اعضای شورای رهبری حرکت اسلامی مردم افغانستان در این دیدار، با اشاره به مشکلات سباسی فراروی حکومت وحدت ملی، هوشیاری سران حکومت را تنها راه خروج کشور از بحران دانست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن